Huisstijl

Erfgoedhuis Zuid-Holland

Erfgoedhuis Zuid-Holland is een koepelorganisatie voor alle erfgoedinstellingen binnen Zuid-Holland. Voor het beeldmerk zijn we uitgegaan van een schatkistje in de vorm van een huis, waarin het goud blinkt van de schatten die in de provincie te vinden zijn. Het beeldmerk kan op verschillende manieren toegepast worden. Tekst en beeld hoeven daarbij niet per se naast elkaar te staan, maar mogen ook afzonderlijk geplaatst worden. De tekst kan horizontaal of verticaal gebruikt worden. In de loop der jaren is de steunkleur binnenin het schatkistje veranderd: van goud, naar lichtblauw naar geel. Monumentenwacht Zuid-Holland valt ook onder de koepel en heeft een bijpassend beeldmerk. Zie ook een kleine animatie die gemaakt is bij deze huisstijl, waarbij water in en uit het huisje stroomt. Die hoort bij een boekje over de gemalen in Zuid-Holland.

beeldmerk
correspondentiereeks
flyers
folders
brochures
ansichtkaarten
uitnodigingen
jaarverslagen
banieren
websites